FAQ Letselschade

Procedeert een advocaat vaak in letselschadezaken?

Nee: 95% van alle letselschadezaken wordt buitengerechtelijk (dus niet via de rechter, maar via onderhandelingen) afgewikkeld. Dat is ook veel beter voor beide partijen. Partijen komen er meestal wel uit en regelen dan hun afspraken in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Wanneer wordt er dan geprocedeerd?

Er is een aantal situaties denkbaar waarin geprocedeerd wordt of kan worden:

  • wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval niet wordt erkend;
  • wanneer ten onrechte een beroep wordt gedaan op een bepaald percentage eigen schuld van het slachtoffer;
  • wanneer ontkend wordt dat het letsel en de schade door het ongeval zijn veroorzaakt;
  • wanneer discussie staat over de omvang van bepaalde schadeposten of over sommige schadeposten;
  • wanneer geweigerd wordt om een bepaald voorbehoud voor toekomstige schade op te nemen in de regeling.

Het voordeel van een advocaat ten opzichte van een niet-advocaat is dat de eerste altijd een procedure kan starten om een oordeel te krijgen van de rechter. Een niet-advocaat kan dat vaak niet en zal de zaak eerst weer aan een advocaat moeten overdragen. Dit kost tijd en geld.

Het voordeel van een LSA of ASP advocaat is dat deze extra gespecialiseerd is in het inzetten van allerlei gerechtelijke procedures tegen een aansprakelijke partij, waardoor ook in het minnelijke traject er sneller tot overeenstemming gekomen kan worden. Immers, zo’n advocaat kan tijdens onderhandelingen een verzekeraar confronteren met een mogelijke procedure, indien de verzekeraar onjuiste standpunten in zou nemen.

Wat is mediation?

Een alternatief voor een procedure is het opstarten van een mediation traject. Daarbij wordt door beide partijen een onafhankelijke persoon ingeschakeld, die beide partijen aan tafel uitnodigt en hen samen in gesprek laat gaan om te komen tot een eigen oplossing van het geschil. Zeker in zaken waarin veel emotie aanwezig is kan een dergelijk traject helpen om vooruitgang te boeken. Uw advocaat is bij zo’n traject aanwezig om u te ondersteunen..