In de pers

15 september 2016

Achterhoek Nieuws heeft een nieuwe column geplaatst van Jan Lefers.

De advocaat

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen

Stel, u raakt betrokken bij een aanrijding. U heeft schade geleden en wilt de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw schade. Wie is aansprakelijk in welke situatie?

 

Welk type verkeersdeelnemer?

De wetgever heeft in de Wegenverkeerswet onderscheid gemaakt tussen zwakke en sterke verkeersdeelnemers.

Zwakke verkeersdeelnemers zijn: voetgangers, (elektrische) fietsers en scootmobielen. Sterke verkeersdeelnemers zijn: auto’s, motoren, bromfietsen, vrachtwagens, tractoren, bussen en trams.

Dit verschil is van belang, omdat bij een aanrijding tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer er meer bescherming is voor de zwakke verkeersdeelnemer.

 

Aanrijdingen van auto’s onderling

Bij aanrijdingen tussen sterke verkeersdeelnemers onderling wordt er gekeken wie de verkeersfout heeft gemaakt. Dit bepaalt de aansprakelijkheid en de mogelijkheden voor verhaal van uw schade.

 

Aanrijdingen van achteren

Het gaat hier om zogenaamde kop-staart botsingen. Meestal is dan de achterop aanrijder aansprakelijk, omdat de wet aangeeft dat men altijd voldoende afstand moet houden. Deze hoofdregel geldt niet, als de voorligger zonder aanleiding remt. De bewijslast hiervoor rust meestal op de achterop aanrijder.

 

Aanrijdingen auto – fietser/voetganger

Het gaat hier om een aanrijding tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer. Hoofdregel is dat de fietser/voetganger recht heeft op 50% van zijn schade, ook als de automobilist kan aantonen dat de fietser/voetganger een verkeersfout heeft gemaakt. Alleen als er sprake is van overmacht gaat de automobilist vrij uit. Dit komt eigenlijk bijna nooit voor.

 

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen auto – kind jonger dan 14 jaar

Voor kinderen onder de 14 jaar is er wettelijk een nog strengere bescherming. Als een auto een fietsend of lopend kind jonger dan 14 jaar aanrijdt, is de automobilist 100% aansprakelijk. Ook hier geldt de noodrem van overmacht, die feitelijk niet voorkomt.

 

Aanrijdingen fietsers met andere zwakke verkeersdeelnemers

Voor dergelijke ongevallen gelden weer de normale verkeersregels: wie heeft de fout gemaakt? De ervaring leert dat dit zonder getuigen vaak lastig is om vast te stellen.

 

Inzittende van een motorvoertuig: de Schuldloze Derde

Als u inzittende bent van een auto (of opzittende op een motor of scooter) en u raakt betrokken bij een verkeersongeval met 2 motorvoertuigen, dan heeft u recht op vergoeding van uw schade op grond van de Schuldloze Derdenregeling, ongeacht de vraag welke bestuurder schuldig is aan de aanrijding.

 

Schade Verzekering Inzittende SVI

Zo’n schadeverzekering wordt afgesloten bij uw eigen autoverzekering. Mocht u betrokken raken bij een (eenzijdig) ongeval en mocht er geen aansprakelijke partij zijn, dan kunt u via deze verzekering uw schade verhalen op uw eigen autoverzekering.

 

Deskundige hulp: een letselschadeadvocaat

Jan Lefers is letselschadeadvocaat. Hij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers Personenschade. Hij treedt principieel niet op voor verzekeraars, maar alleen voor slachtoffers en regresnemers. Zijn kantoor beschikt over het Keurmerk Letselschade, waarmee een slachtoffer zeker weet dat zijn belangen altijd centraal staan.

 

Een eerste gesprek met een letselschadeadvocaat kost u als slachtoffer niets.

 

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij aanrijdingen? Neem vrijblijvend contact op via 0545-725 925 of via info@lefers-advocaten.nl. Kijk ook eens op www.lefers-advocaten.nl voor veel meer informatie over letselschade, maar ook voor praktische tips en adviezen.