Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lefers Advocaten met aandacht en zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lefers Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van mogelijk foute informatie op deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Lefers Advocaten worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

De auteursrechten op deze website en van de daarop opgenomen teksten berusten bij Lefers Advocaten. Voor persoonlijk gebruik is het toegestaan informatie van deze site te downloaden of te printen. Mocht u ander gebruik willen maken van de inhoud, dan dient u voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen.