Actueel

Huurverhogingsbeding in strijd met consumentenrecht

26 oktober 2023
In het Nederlandse recht komt steeds vaker de invloed van Europees recht naar voren. Recent vernietigde de Rechtbank Amsterdam een huurverhogingsbeding in een huurovereenkomst voor een woonruimte, omdat dit beding in strijd met het Europese consumentenrecht was.[1] Verhuurders zijn geschrokken van de enorme gevolgen van deze uitspraak. Inmiddels heeft de(…)
HuurrechtMeer lezen

Causaal verband bij whiplash: de Hoge Raad geeft weer duidelijkheid

6 oktober 2023
Op 22 september 2023 wees de Hoge Raad een arrest[1] waarin de vraag aan de orde kwam hoe om te gaan met het causaal verband bij whiplash. Wat is causaal verband? Causaal verband geeft aan dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis. Bijvoorbeeld: iemand wordt van(…)
LetselschadeMeer lezen

Bent u als ondernemer goed verzekerd?

15 mei 2023
Een voorbeeld uit onze letselschadepraktijk. U bent zzp-er en wordt door een aannemer ingehuurd om werkzaamheden te verrichten op een bouw. De hoofdaannemer verplaatst ongemerkt de ladder, maar zet deze niet stabiel terug. Als u op de ladder stapt, glijdt deze onder u weg. Door uw letsel kunt u voorlopig(…)
LetselschadeMeer lezen

Werkgever aansprakelijk voor Corona-besmetting?

20 maart 2023
Recent heeft de kantonrechter in Amsterdam geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade van een werknemer die op haar werk een COVID-19-besmetting opliep. Opent dit nu de deur om werkgevers aansprakelijk te stellen indien een werknemer Corona oploopt? De zaak Een vrouw werkte als coördinerend verpleegkundige bij een(…)
LetselschadeMeer lezen

De meerwaarde van een letselschadeadvocaat

23 januari 2023
In deze column een voorbeeld uit onze letselschadepraktijk. Onze cliënte was na het sporten samen met haar vriendin op de fiets op weg naar huis. Zij fietsten achter elkaar aan, waarbij de voorop fietsende vriendin onverwacht tussen een paar paaltjes door rechtsaf sloeg om een stukje af te snijden. Een(…)
LetselschadeMeer lezen

Bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

12 september 2022
In deze column een voorbeeld uit onze letselschadepraktijk. Onze cliënte reed op haar fiets en gaf geen voorrang aan een auto. Zij werd aangereden en liep hierdoor een dwarslaesie op. Kan zij haar schade verhalen bij de verzekeraar van de auto? Bij verkeersongevallen beschermt de wet de zwakke verkeersdeelnemer: de(…)
LetselschadeMeer lezen

Hoge Raad: geen verhuiskostenvergoeding bij ingerichte wisselwoning

22 augustus 2022
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 1 april 2022 bepaald dat een verhuurder geen verhuiskostenvergoeding hoeft te betalen aan huurders die bij een renovatie naar een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning verhuizen. Woningcorporaties dienen normaal gesproken een tegemoetkoming te betalen aan een huurder in diens verhuis- en herinrichtingskosten(…)
HuurrechtMeer lezen

Predispositie en pre-existentie: de Hoge Raad geeft duidelijkheid

11 augustus 2022
In zijn arrest van 22 april 2021[1] geeft de Hoge Raad nogmaals duidelijkheid over de rol van predispositie en pre-existentie bij letselschade en dan vooral of dat een rol speelt bij toekomstige schade. Eerst gaan we in op de vraag wat predispositie en pre-existentie is. Wat is predispositie? Predispositie wil(…)
LetselschadeMeer lezen

Letselschade van de werknemer en de zelfstandige

11 augustus 2022
Arbeidsongevallen komen helaas nog steeds vaak voor. In 2021 registreerde de Nederlandse Arbeidsinspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen. In totaal waren er 3.482 meldingen van arbeidsongevallen. Door de groei van de hoeveelheid zelfstandigen en het krimpen van de sociale voorzieningen proberen veel mensen via het aansprakelijkheidsrecht hun schade te verhalen. Ook als(…)
LetselschadeMeer lezen

Letselschade en wonen: een aangepaste woning is schade

11 januari 2022
De Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 27 oktober 2021 geoordeeld over de vraag of een slachtoffer op kosten van de verzekeraar mag verhuizen naar een duurdere, aangepaste woning en of de verzekeraar de kosten van die duurdere woning moet betalen. Als dat zo is, willen partijen vervolgens weten(…)
LetselschadeMeer lezen