Actueel

Bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

12 september 2022
In deze column een voorbeeld uit onze letselschadepraktijk. Onze cliënte reed op haar fiets en gaf geen voorrang aan een auto. Zij werd aangereden en liep hierdoor een dwarslaesie op. Kan zij haar schade verhalen bij de verzekeraar van de auto? Bij verkeersongevallen beschermt de wet de zwakke verkeersdeelnemer: de(…)
LetselschadeMeer lezen

Hoge Raad: geen verhuiskostenvergoeding bij ingerichte wisselwoning

22 augustus 2022
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 1 april 2022 bepaald dat een verhuurder geen verhuiskostenvergoeding hoeft te betalen aan huurders die bij een renovatie naar een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning verhuizen. Woningcorporaties dienen normaal gesproken een tegemoetkoming te betalen aan een huurder in diens verhuis- en herinrichtingskosten(…)
HuurrechtMeer lezen

Predispositie en pre-existentie: de Hoge Raad geeft duidelijkheid

11 augustus 2022
In zijn arrest van 22 april 2021[1] geeft de Hoge Raad nogmaals duidelijkheid over de rol van predispositie en pre-existentie bij letselschade en dan vooral of dat een rol speelt bij toekomstige schade. Eerst gaan we in op de vraag wat predispositie en pre-existentie is. Wat is predispositie? Predispositie wil(…)
LetselschadeMeer lezen

Letselschade van de werknemer en de zelfstandige

11 augustus 2022
Arbeidsongevallen komen helaas nog steeds vaak voor. In 2021 registreerde de Nederlandse Arbeidsinspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen. In totaal waren er 3.482 meldingen van arbeidsongevallen. Door de groei van de hoeveelheid zelfstandigen en het krimpen van de sociale voorzieningen proberen veel mensen via het aansprakelijkheidsrecht hun schade te verhalen. Ook als(…)
LetselschadeMeer lezen

Letselschade en wonen: een aangepaste woning is schade

11 januari 2022
De Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 27 oktober 2021 geoordeeld over de vraag of een slachtoffer op kosten van de verzekeraar mag verhuizen naar een duurdere, aangepaste woning en of de verzekeraar de kosten van die duurdere woning moet betalen. Als dat zo is, willen partijen vervolgens weten(…)
LetselschadeMeer lezen

Gewonde inzittenden, overstekend wild en schuldloze derden

7 december 2021
Stel, u zit in de auto met uw partner. Hij rijdt. Helaas voor u beiden ziet hij te laat dat er een file staat en u krijgt een ongeval. U loopt allebei letselschade op. Wat nu? Omdat u een gewonde inzittende bent, kunt u uw schade verhalen op de verzekering(…)
LetselschadeMeer lezen

Interview met Jan Lefers in onderzoeksprogramma ‘Pointer’ van KRO-NCRV

26 januari 2021
Jan Lefers heeft recent een interview gegeven aan het onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. Dit interview gaat over de moeizame afwikkeling van letselschades als gevolg van beroepsziekten. Het interview is onderdeel van een special over beroepsziekten.  Bekijk de uitzending op de website van KRO-NCRV Op 11:39 begint de uitzending over cliënt(…)
LetselschadeMeer lezen

Onvoldoende zorgplicht van een ouder biedt mogelijkheden om schade te verhalen

4 januari 2021
In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland 1 ging het enige tijd terug over de vraag in hoeverre een ouder aansprakelijk kan zijn voor schade aan zijn of haar kind. In deze procedure oordeelde de rechter dat dit zo was. Dat klinkt eng voor die ouder, maar in dit geval was(…)
LetselschadeMeer lezen

Wat wel en niet te doen bij een opzegging van een huurovereenkomst bedrijfsruimte (artikel 7:230a BW)?

24 september 2020
U krijgt als huurder te maken met een opzegging door de verhuurder van de bedrijfsruimte, maar het is voor u onmogelijk om uw bedrijf binnen die opzeggingstermijn te verplaatsen. Eigenlijk wilt u ook helemaal nog niet weg uit het gehuurde. In uw huurcontract wordt vermeld dat er sprake is van(…)
HuurrechtMeer lezen

Wie reed er door rood?

31 augustus 2020
Een voorbeeld uit onze praktijk: mevrouw A rijdt met haar auto over een provinciale weg. Zij sorteert voor om linksaf te slaan en wacht in de rijstrook tot haar verkeerslicht op groen springt. Zodra het groen wordt, trekt zij op, slaat links af en steekt de baan voor het tegemoetkomende(…)
LetselschadeMeer lezen