Schadeposten

Medische kosten:

 • Kosten van verblijf in een ziekenhuis (gefixeerde daggeldvergoeding conform de Letselschaderaad);
 • Kosten van verblijf in een revalidatiecentrum (gefixeerde daggeldvergoeding conform de Letselschaderaad);
 • Eigen risico ziektekostenverzekering;
 • Eigen medische kosten, zoals bijvoorbeeld pijnstillers, pleisters, zalf etc.;
 • Medische hulpmiddelen, zoals nekkraag, huur rolstoel, huur krukken;
 • Kosten van verpleging (ook door familie);
 • Toekomstige hogere ziektekosten, zoals bijvoorbeeld aan duurder pakket i.v.m. meer fysiotherapie of extra tandartskosten;
 • Toekomstige vervanging van bijvoorbeeld orthopedische hulpmiddelen;
 • Orthopedisch schoeisel;
 • Noodzaak om bijvoorbeeld een eenogigen-verzekering af te sluiten.

Reiskosten (kilometer x € 0,30):

 • Naar het ziekenhuis;
 • Naar de fysio, controles, bedrijfsarts, bezoek advocaat;
 • Kilometers die familie/vrienden maken om u te helpen, te bezoeken;
 • Taxikosten.

Materiële kosten:

 • Extra telefoonkosten;
 • Extra portokosten;
 • Aanschaf scanner i.v.m. letselschade correspondentie;
 • Printerkosten;
 • Extra verwarmingskosten in huis i.v.m. gedwongen thuis zijn;
 • Cadeaus voor mensen die helpen/kinderen;
 • Beschadigde zaken, zoals telefoon, kleding, auto, fiets;
 • Extra kosten van duurdere schoenen of loszittende kleding;
 • Specifieke kosten, zoals een staafmixer voor iemand met gebitsproblemen;
 • Extra kosten tijdschriften/hobby’s;
 • Extra kosten i.v.m. noodzaak om auto in te ruilen i.v.m. hogere instap of automaat;
 • Extra kosten i.v.m. duurdere autoverzekering en/of hogere motorrijtuigenbelasting;
 • Extra kosten i.v.m. noodzaak kinderen door anderen te laten opvangen.

Vakanties/hobby’s:

 • Geannuleerde vakanties;
 • Duurdere vakanties: bijvoorbeeld een grotere kamer i.v.m. een rolstoel of hotel met lift of hotel i.p.v. slapen op een luchtbed;
 • Kosten zonder nut, zoals doorlopend abonnement sportvereniging of gemiste danslessen;
 • Doorlopende kosten i.v.m. bijvoorbeeld een paard/motor/boot;
 • Doorlopende stallingskosten caravan/boot;
 • Meer kosten om hobby’s te kunnen uitoefenen: denk aan reiskosten, kosten van een sportrolstoel;
 • Noodzaak om caravan/boot of tent te verkopen i.v.m. letsel.

Kosten van huishoudelijke hulp:

 • Vervangende hulp door familie/buren/vrienden;
 • Vervangende hulp door professionele instellingen;
 • Concreet berekend of via de Richtlijnen van de Letselschaderaad.

Verlies aan zelfredzaamheid:

 • Klussen in en om het huis;
 • Schilderen van de woning;
 • Kleine verbouwingen;
 • Het onderhoud van de tuin;
 • Concreet berekend of via de Richtlijnen van de Letselschaderaad.

Aanpassingen aan de woning:

 • Verplichte verhuizing naar andere aangepaste woning;
 • Slaapkamer beneden aanleggen;
 • Traplift;
 • Aanpassing aanrecht i.v.m. rolstoel;
 • Bredere doorgangen in de woning i.v.m. rolstoel;
 • Vervanging bad door bijvoorbeeld een douche;
 • Bed met liftfunctie;
 • Weghalen drempels in woning.

Studievertraging:

Een scholier of student kan door letsel een deel van zijn opleiding over moeten doen. Ook hiervoor is een schadevergoeding mogelijk.

Verlies aan verdienvermogen (vav):

 • De compensatie voor het verlies van de capaciteit om te werken en inkomen te verdienen. Denk hierbij ook aan:
 • gemist overwerk;
 • gemiste ploegentoeslag;
 • gemiste promotie;
 • gemist loon in natura zoals lunch, overnachtingsvergoeding, soep, koffie, kleedgeld;
 • gemiste provisie/tantième/ bonus/winstdeling/13e of 14e maand;
 • gemiste bonus bij langjarig dienstverband;
 • gemiste compensatie ziektekostenverzekering;
 • gemiste aanvulling WAO-gat;
 • gemiste ongevallen/invaliditeitsverzekering (vaak via de werkgever)
 • gemist vakantiegeld/vakantiebonnen;
 • gemiste fiscale kortingen;
 • gemiste secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld lease-auto;
 • Vaak berekend via een extern rekenbureau in opdracht van het slachtoffer en de veroorzaker.

Opgenomen vakantiedagen door derden:

Ook de kosten die partner of familie moet maken om vrij te nemen om het slachtoffer te vergezellen naar bijvoorbeeld een arts of voor opvang van de kinderen.

Verlies van opgebouwde rechten in de sociale zekerheid:

 • WW rechten dienen opnieuw opgebouwd te worden;
 • Verlies aan verdienvermogen (vav) bij zelfstandigen:
 • Verlies fiscale voordelen zoals FOR, KIA, zelfstandigenaftrek, auto van de zaak;
 • Extra kosten i.v.m. beëindiging bedrijf;
 • Noodzaak om vervangers in te schakelen om eigen uitval op te vangen;
 • Onmogelijkheid of hogere kosten om een AOV verzekering af te sluiten;
 • Extra kosten boekhouder/accountant/fiscalist.

Gemiste zwarte inkomsten:

De Hoge Raad heeft bepaald dat ook gemiste zwarte inkomsten voor vergoeding in aanmerking komen.

Smartengeld (immateriële schadevergoeding):

De vergoeding voor de gederfde levensvreugde: het leed dat u is aangedaan, vergoeding voor de pijn als gevolg van het letsel. Kan pas bij de medische eindtoestand worden vastgesteld.

Economische kwetsbaarheid:

U verdient nog wel hetzelfde inkomen, maar het kost u meer moeite en het risico bestaat dat u moeilijker werk zult vinden op de arbeidsmarkt door het letsel als u plotseling uw baan zou verliezen.

Pensioenschade:

Gemiste pensioenopbouw.

Belastingschade:

Vanwege te ontvangen schadevergoeding ineens dient u extra belasting te betalen op grond van Box III. Ook dit kan gecompenseerd worden.

Verzekeraars verstrekken in het algemeen een belastinggarantie, teneinde te garanderen dat de door u te ontvangen vergoeding netto is.

Wettelijke rente:

De verzekeraar dient de schade te vergoeden op het moment dat u de schade lijdt; vindt die betaling later plaats, dan hebt u recht op een vergoeding van de wettelijke rente.

Buitengerechtelijke kosten:

Dit zijn de kosten die u moet maken om buiten rechte (dus via onderhandelingen en niet via de rechter) uw schade te verhalen op de veroorzaker. Denk aan de kosten van uw advocaat, maar ook aan de kosten van de medisch adviseur.

Gerechtelijke kosten:

Als het nodig is om een gerechtelijke procedure te voeren, is de veroorzaker niet verplicht om al uw schade te vergoeden. U krijgt dan een gedeeltelijke vergoeding en u moet de rest zelf betalen uit uw schadevergoeding. Vaak is via een toevoeging of een rechtsbijstandsverzekering wel complete dekking van deze kosten mogelijk. Als er geprocedeerd moet worden, wordt hierover van tevoren overleg gevoerd met u.

Vaak blijkt tijdens gesprekken dat er meer schadeposten zijn. Mocht u twijfelen: vragen staat vrij!

Voor meer informatie over de richtlijnen van de Letselschaderaad: klik hier.