De hoogte van toegewezen smartengeldbedragen in letselschadezaken is licht gestegen. Dat blijkt uit verzamelde uitspraken van rechters in het onlangs verschenen ANWB Smartengeldboek, versie 2019.