Er dreigt een aanzienlijke verhoging van letselschade-uitkeringen voor Britse verzekeraars. Onlangs heeft namelijk de regering in Groot-Brittannië bepaald dat de zogenoemde ‘discount rate’ die de omvang van een uitkering bepaalt, sterk daalt. Dit zorgt ervoor dat eenmalige letselschade-uitkeringen niet meer worden verlaagd met een vast percentage voor verondersteld rendement.