Bayer – de chemieproducent van de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup – blijft bij het standpunt dat glyfosaat veilig is. Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van de veelbesproken onkruidbestrijder.