Defensie meldde onlangs dat er geen bewijs is dat er een relatie is tussen rook uit burn pits en gezondheidsklachten.