Drie oud-defensiemedewerkers krijgen geen financiële vergoeding voor het feit dat zij zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) meldt dat hun specifieke aandoeningen niet voorkomen op de lijst met aan chroom-6 verwante gezondheidsklachten die is opgesteld.