Elk jaar overlijden naar schatting meer dan 40.000 mensen aan een beroepsziekte die veroorzaakt is door blootstelling aan een gevaarlijke stof. Door een gebrekkige registratie is de relatie tussen de gezondheidsschade en werkzaamheden echter lastig aan te tonen.