Er wordt een nieuwe gedragscode opgesteld die de afhandeling van financiële claims van mensen met een beroepsziekte moet vereenvoudigen.