Uit recent door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  ingewonnen juridisch advies is gebleken dat een in de Overeenkomst Wmo opgenomen uitgangspunt juridisch niet houdbaar is. Om precies te zijn gaat het om het feit dat letselschadeslachtoffers zich – uit hoofde van hun schadebeperkingsplicht voor een voorziening op grond van de Wmo – primair tot hun gemeente moeten wenden.