Tijdens het ASP congres op 7 juni 2024 werd de winnaar van de ASP-Scriptieprijs 2024 bekend gemaakt. Deze prijs, die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgereikt (tot dit jaar door de Stichting Beer Impuls), is een scriptieprijs voor masterstudenten. Het doel van deze prijs is het constructief bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.