Onlangs kaartte Slachtofferhulp Nederland in de media de motivering van smartengeld aan. De organisatie is van mening dat het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers complete willekeur is.