Uit uitspraken van rechters blijkt dat slachtoffers van een ongeval, medische misser of misdrijf hogere vergoedingen krijgen voor psychische schade dan vier jaar geleden.