Orkambi, het nieuwe medicijn tegen taaislijmziekte, wordt op dit moment niet vanuit het basispakket vergoed. Zowel Nederland als België staakten namelijk eind mei de prijsonderhandelingen omtrent het medicijn met de fabrikant.