Op 28 oktober jl. is door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (onder meer) gedebatteerd over langlopende letselzaken. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de Universiteit Utrecht naar langlopende letselzaken en de kabinetsreactie op dit onderzoek. Langlopende letselzaken gaan de ASP na aan het hart. Daarom heeft de ASP voorafgaand aan het debat de Kamerleden van achtergrondinformatie voorzien.