Dinsdag 10 april jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt.