Tijdens de (digitale) algemene ledenvergadering van de  ASP op 19 november jl. zijn er een aantal mutaties opgetreden in het bestuur.