De kantonrechter heeft bepaald dat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een schadevergoeding en de juridische kosten moet betalen aan de ouders waarvan hun baby in de wang werd gesneden. Het voorval vond twee jaar geleden plaats tijdens een spoedkeizersnede.