Dagelijks gebeuren er ongelukken in het verkeer. Rechters maken verschil tussen ongevallen met alleen gemotoriseerde voertuigen en ongevallen waarin een gemotoriseerd voertuig een voetganger of fietser aanrijdt. Voetgangers en fietsers worden meer beschermd en hebben vaak recht op in ieder geval vergoeding van een deel van hun schade. Meestal leidt dit tot 100% schadevergoeding.

Daarnaast hebben kinderen tot bepaalde leeftijden recht op meer bescherming.

Het betreft een ingewikkelde materie; het goed is dat u zich laat helpen door een specialist. Dit vooral omdat in de eerste fase van zo’n zaak er veel juridische kennis vereist is over het verkeersrecht. In die fase wordt vaak voor de toekomst bepaald in hoeverre de verzekeraar van de veroorzaker schade moet gaan betalen en zo ja, hoeveel.

Deskundige bijstand van een jurist is dan ook onontbeerlijk. In de fase van onderhandeling met een verzekeraar kan het ook zinvol zijn om meteen via uw advocaat duidelijk te maken waar u recht op meent te hebben. Vaak leidt dit tot betere en snellere resultaten, omdat een verzekeraar weet dat een letselschadeadvocaat heel snel tussentijds het oordeel kan inroepen van de gespecialiseerde deelgeschillenrechter.

Voor meer informatie over een deelgeschil: klik hier.

Lefers Advocaten is hierin door vele opleidingen en ervaringen gespecialiseerd en helpt u om te krijgen waar u recht op heeft.