Corona en huurrecht, zijn er voor u gevolgen?

18 maart 2020

Wat nu als het gebouw waar u uw praktijk houdt gesloten moet worden vanwege het coronavirus?

Voor de verhuurder geldt de verplichting om het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder. Stel: u heeft een ruimte in een sportschool gehuurd en oefent daar een fysiotherapiepraktijk uit. Het uitoefenen van de werkzaamheden in een fysiotherapiepraktijk is vooralsnog niet verboden. De sportschool moet vanwege de overheidsmaatregelen wel haar deuren sluiten. Hierdoor wordt u de toegang tot uw gehuurde ruimte ontzegd. De verhuurder komt zijn verplichting conform het huurcontract niet na en daarom is er sprake van een tekortkoming aan de zijde van de verhuurder. De verhuurder heeft een inspanningsverplichting om voor u een oplossing te vinden. Kunt u via een zijdeur nog naar uw praktijkruimte? Of biedt de verhuurder vervangende ruimte aan? De kosten die de verhuurder hiervoor moet maken, moeten in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden. Vind samen een oplossing, zodat u de werkzaamheden in uw praktijk kan blijven uitoefenen.

De verhuurder is niet schadeplichtig als hij een vervangende ruimte heeft aangeboden of aanpassingen heeft verricht, waardoor u uw werkzaamheden in de praktijk kan blijven uitoefenen. De verhuurder is pas schadeplichtig als het gebrek hem toe te rekenen valt.

Stel nu dat er geen oplossingen zijn.

Een beroep op overmacht kan de verhuurder niet baten en de verhuurder is dan ook in gebreke als de ruimte niet ter beschikking kan worden gesteld of als er geen andere oplossing gevonden kan worden. In dat geval hoeft u als huurder de huur niet volledig door te betalen, tenzij dit anders vermeld staat in uw contract en de bijbehorende algemene voorwaarden. Doorgaans staat hier wel een bepaling over opgenomen in de algemene voorwaarden.

De huurder en verhuurder kunnen op grond van artikel 7:210 BW zelfs het huurcontract buitengerechtelijk ontbinden als het gebrek voortduurt. Let wel: u heeft in dat geval geen ruimte meer voor uw praktijk en als de overheidsmaatregelen voorbij zijn, herleeft het contract niet. Ontbonden blijft ontbonden. Als de verhuurder op grond van dit artikel de huurovereenkomst ontbindt, is hij wel schadeplichtig aan de huurder.

Wilt u niet van het contract af, biedt de verhuurder u geen alternatief, maar heeft u zelf wel een tijdelijke oplossing gevonden? Ga dan in overleg met de verhuurder. Als huurder kunt u in dat geval tijdelijk een huurkorting vragen op grond van het gebrek, tenzij de huurovereenkomst dit uitsluit. U wilt na deze crisis met elkaar verder, dus vindt met elkaar een goede oplossing.

Doet een dergelijke situatie zich bij u voor? Of heeft u vragen over uw huurcontract? Bij Lefers Advocaten werken gespecialiseerde huurrechtadvocaten die u kunnen adviseren over uw juridische positie. Bel naar 0545 725925 of e-mail naar: info@lefers-advocaten.nl.