Hoge Raad: geen verhuiskostenvergoeding bij ingerichte wisselwoning

22 augustus 2022

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 1 april 2022 bepaald dat een verhuurder geen verhuiskostenvergoeding hoeft te betalen aan huurders die bij een renovatie naar een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning verhuizen.

Woningcorporaties dienen normaal gesproken een tegemoetkoming te betalen aan een huurder in diens verhuis- en herinrichtingskosten bij renovatie van de woonruimte. Deze minimale bijdrage is thans € 6.505,00.

In de rechtspraak waren wisselende uitspraken te zien of een huurder ook aanspraak mag maken op deze tegemoetkoming in het geval dat de verhuurder een volledig gestoffeerde en ingerichte wisselwoning ter beschikking stelt aan de huurder. Het gevoel was dan toch dat in dergelijke gevallen de huurder alleen maar een koffer met kleding en zijn tandenborstel zou moeten meenemen, tot dat hij weer terug kon keren naar zijn eigen woning. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden constateerde deze onduidelijkheid ook en stelde de Hoge Raad in het najaar van 2021 op voorhand de vraag hoe hiermee om te moeten gaan.

De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 1 april 2022 dat de strekking van deze verhuiskostenvergoeding is het schadeloos stellen van de huurder voor de kosten die hij wegens verhuizing moet maken omdat hij tijdens de renovatie niet in het gehuurde kan blijven wonen. De vergoeding is daarbij gebaseerd op de daaraan in het normale geval volgende kosten, zoals die van verplaatsing van de inboedel, stoffering, het schilderwerk en de aansluiting op de nutsvoorzieningen. Met het aanbod om tijdens de renovatie te verblijven in een volledig door de verhuurder ter beschikking gestelde ingerichte en gestoffeerde wisselwoning worden deze kosten juist voorkomen. De huurder heeft daarom volgens de Hoge Raad in zo’n geval geen recht op deze vergoeding.

De Hoge Raad overweegt daarbij dat de huurder in beginsel wel aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten die gepaard gaan met het tijdelijk verblijf in de wisselwoning. Hierbij kan gedacht worden aan vervoers- en opslagkosten met betrekking tot de inboedel en eventuele herinrichtingskosten bij terugkeer in de gerenoveerde woning (zoals een gewijzigde maatvoering van gerenoveerde kozijnen).

Voor veel woningcorporaties is dit arrest van de Hoge Raad in deze tijd een gunstige bijkomstigheid, omdat zij weten dat zij bij renovatie niet standaard ook nog de verhuiskostenvergoeding kwijt zijn.

Heeft u vragen over de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding? Neem contact op met één van de huurrechtspecialisten van Lefers Advocaten.