Opnieuw een drugslab gevonden in de Achterhoek

6 februari 2020

Een omwonende meldde een verdachte situatie en de politie ging op onderzoek uit[1]. Er bleek een groot drugslab in het pand gevestigd te zitten. Wat nu als het uw verhuurde pand betreft?

Signalen
Een drugslab geeft vaak overlast. Ruikt het vreemd in uw pand? Ligt er geen sneeuw op het dak in de winter? Klagen omwonenden? Als verhuurder doet u er goed aan om minstens één keer per jaar een afspraak met de huurder te maken om het pand te controleren. Houdt de huurder zich aan alle afspraken? Mocht u een overtreding constateren, bevestig dat schriftelijk en spreek uw huurder er op aan. Daarnaast zijn er andere signalen waar u als verhuurder op kunt letten. Wordt de huur op tijd betaald? Door wie en hoe wordt de huur betaald? Krijgt u het verzoek van de huurder om het contract te laten overnemen door een andere huurder, of is er ineens sprake van onderhuur? Dit zijn signalen waar u niet te makkelijk mee om moet gaan.

Gevolgen verhuurder
Zodra de Gemeente en de Politie een inval hebben gedaan in uw verhuurde pand, zult u daarvan op de hoogte worden gesteld. De Gemeente zal bij overtreding van de Opiumwet het pand mogelijk voor enkele weken willen sluiten. De overtreder moet op eigen kosten de overtreding zelf ongedaan maken, maar let op! De overtreder is in de zin van de Gemeente een ieder die het in zijn macht heeft om een einde te maken aan de overtreding. U wordt als eigenaar van het pand geacht te kunnen beschikken over uw eigen pand en daardoor kán de Gemeente besluiten gemaakte kosten op u te verhalen. U heeft dus als verhuurder een inspanningsverplichting om te voorkomen dat uw huurder een drugslab of een hennepkwekerij in uw pand houdt.

Hoe kunt u optreden tegen uw huurder?
U doet er goed aan om samen op te trekken met de Gemeente. Als zij het pand wil sluiten, laat de Gemeente dat dan doen. Een geconstateerde overtreding op grond van de Opiumwet geeft u een goede grond om de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Ga niet verder met deze huurder en ontbindt de overeenkomst. Ga ook niet in zee met andere aan de huurder gelieerde partijen. U heeft een inspanningsverplichting, dus behalve de schade aan uw pand gemaakt door de huurder, loopt u ook het risico om op te draaien voor de kosten van de Gemeente. Wees daarin dus niet te makkelijk en treedt hard op tegen uw huurder.

Schakel op tijd juridische bijstand in. Geef de huurder niet te veel ruimte en voorkom dat u kansen mist om vlot van de huurder af te komen. Mocht de huurder weigeren te ontruimen, dan bent u alsnog genoodzaakt om een procedure te starten. Wacht daar niet te lang mee.

Heeft u een huurder die overlast veroorzaakt? Of is er zojuist een politie inval in uw pand gedaan? Bij Lefers Advocaten werken gespecialiseerde huurrechtadvocaten die u kunnen adviseren over uw juridische positie. Bel naar 0545 725925 of e-mail naar: info@lefers-advocaten.nl.

[1] https://www.112achterhoek-nieuws.nl/article/23660-politie-stuit-op-een-groot-drugslab-in-vragender-drie-aanhoudingen