Hennepteelt en elektriciteit: een bijzondere uitspraak ten nadele van de verhuurder

3 juli 2017

De Rechtbank Limburg heeft op 1 maart 2017 geoordeeld dat op de eigenaar/verhuurder van een woning de zorgplicht rust het verhuurde regelmatig en nauwgezet te controleren op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. De verhuurder die dat niet heeft gedaan, is verantwoordelijk voor de illegaal afgetapte elektriciteit.

De eigenaar/verhuurder in de zaak die zich voordeed bij de Rechtbank Limburg had voorafgaand aan de totstandkoming van de huurovereenkomst een leegstandscontract met Essent gesloten met ingang vanaf 6 juni 2014. De betreffende woning was vanaf 1 september 2014 verhuurd aan de huurder. De eigenaar/verhuurder stelt dat hij met huurder had afgesproken dat deze met ingang van de huur zorg zou dragen voor een eigen energiecontract.

De eigenaar/verhuurder constateerde op 8 oktober 2014 dat de huurder nog steeds geen energiecontract had afgesloten en dat hij toen terstond het leegstandscontract met Essent heeft opgezegd, waarna hij kort daarop een eindafrekening van Essent heeft ontvangen.

Op 16 oktober 2014 heeft er in de betreffende woning een politie inval plaatsgevonden en daarbij is een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. Er werd geconstateerd dat er drie illegale aftakkingen op de aansluitkabel vóór de elektriciteitsmeter waren gemaakt, waardoor de afgenomen elektriciteit niet meer werd geregistreerd.

In deze procedure vordert Enexis van de verhuurder/eigenaar vergoeding van haar schade door de illegale elektriciteit afname. Het stond vast dat de hennepkwekerij ten minste 101 dagen voor de ontdekking in gebruik was. Berekend over een periode van 101 dagen bedraagt de schade van Enexis ruim € 4000. Daarnaast worden er nog extra kosten geclaimd voor extra netmetingen en fraudeonderzoek en de totale schade voor Enexis bedraagt bijna € 5400.

In deze procedure stelt Enexis zich op het standpunt dat de eigenaar/verhuurder aansprakelijk is voor deze schade.

De Rechtbank neemt mee dat de verhuurder geen goede verklaring heeft voor het feit dat hij pas met ingang van 6 juni 2014 een zogenaamd leegstandcontract bij Essent heeft afgesloten. Immers, het pand zou al leegstaan vanaf 1 januari 2014. Daarnaast wijst de Rechtbank erop dat het veel logischer zou zijn geweest dat de eigenaar het leegstandcontract al per aanvang van de huurovereenkomst zelf zou hebben opgezegd. Ook wijst de Rechtbank erop dat bijzonder is dat uit de eindafrekening over 2014 blijkt dat gedurende periode van 6 juni tot 8 oktober 2014 het elektriciteitsverbruik nihil was. De Rechtbank wees er nog op dat voor de verhuurder/eigenaar er de plicht is dat erop toegezien moet worden dat de huurder zich gedraagt zoals van een goed huurder verwacht mag worden. Dit houdt dus in dat de verhuurder regelmatig het door hem het gehuurde pand dient te bezoeken en te controleren. Daarbij speelt mee dat een rol dat het een feit van algemene bekendheid is dat leegstaande panden en loodsen regelmatig worden gebruikt voor de hennepteelt en voorts dat dan sprake zal zijn van het eerder gauw aftappen van elektriciteit.

De slotsom is dan ook dat de Rechtbank de eigenaar/verhuurder veroordeeld om € 5400 te betalen aan Enexis.

Jan Lefers wijst erop dat deze uitspraak opnieuw duidelijk maakt dat een verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst goed op zijn tellen moet passen. Op grond van de Opiumwet kan een eigenaar/verhuurder ook strafbaar worden gesteld voor het mogelijk maken van hennepteelt. Hij zal zorg moeten dragen dat hij het pand op zodanige wijze oplevert dat er geen overlap kan bestaan tussen de stroomcontract op naam van de verhuurder en een eventueel door de huurder af te sluiten contract. In deze bijzondere situatie wordt de verhuurder achteraf door de Rechtbank keihard afgerekend op het simpele gegeven dat hij, al dan niet samen met de verhurende makelaar, meer had kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen dat er geen stroom illegaal kon worden afgetapt. Goede afspraken voorafgaand aan de huurovereenkomst zijn belangrijk, maar ook in de periode daarna moet de verhuurder actief controleren wat er in zijn pand gebeurt.