Oorzaken letselschade

 

Letselschade kan een aantal oorzaken hebben:

Daarnaast kan het zijn dat uw naaste is overleden. Als nabestaande hebt u dan ook schade, hoe cru dat ook klinkt. Dit noemen wij overlijdensschade [doorklikken]

Uw geliefde krijgt u er niet mee terug, maar er kan wel gekeken worden hoe de financiële gevolgen van zo’n overlijden kunnen worden gecompenseerd.