Sportletsel

 

Sport- en spelsituaties vormen een apart systeem binnen het aansprakelijkheidsrecht. Daar waar een tackle in het gewone leven (dus gewoon op straat) strafbaar is, is het binnen bepaalde grenzen wel geoorloofd in een sportsituatie. Deelnemers moeten daarbij rekening houden met het risico op letsel.

Toch is niet alles geoorloofd. Er zijn overal grenzen en ook in deze situaties. Mocht u letsel hebben als gevolg van een sportwedstrijd, dan kan het verstandig zijn om eens te overleggen met Lefers Advocaten of er toch geen verhaal mogelijk is van de door u geleden schade.

Een aparte vermelding verdient nog de situatie dat u als toeschouwer gewond bent geraakt bij een sport- en spelsituatie. In zo’n geval gelden er weer strengere regels. Wij leggen het u graag uit.