Valpartijen op straat

Een losliggende tegel, een paaltje waar u tegenaan fietst, een gat in de weg: er zijn veel redenen voor valpartijen op straat. Kunt u dan uw schade verhalen? Want wat nu als het niet bij een verstuikte pols blijft, maar u letsel heeft waardoor u niet meer kunt werken?

In Nederland is het meestal de (lokale) overheid die verantwoordelijk is voor het wegdek en de omgeving. Als de overheid dat niet goed doet, kan zij aansprakelijk zijn. Via deze prikkel wil de wetgever er voor zorgen dat de overheid gemotiveerd blijft om het onderhoud en de inrichting van de weg serieus te nemen. De grens is dan wel dat van een deelnemer aan het verkeer een bepaalde, normale voorzichtigheid mag worden verwacht.

Vaak wordt er voor gevaarlijke situaties gewaarschuwd. Er zijn veel uitspraken, waarin de rechter uiteindelijk bepaalde dat waarschuwen alleen niet genoeg is. In zo’n geval kwam het dan toch tot een schadevergoeding.

Mocht u slachtoffer zijn van een gevaarlijke situatie, probeer dan zo spoedig mogelijk via getuigen of foto’s vast te leggen wat de situatie ter plaatse was. Werd er gewaarschuwd? Zo ja, hoe? Maak veel foto’s, bij voorkeur ook met een centimeter of duimstok er bij om duidelijk te maken hoe groot/breed/diep het gat in de weg of het hoogteverschil tussen rijbaan en berm was. Maak ook foto’s van ruimere afstand, zodat later te zien is hoe u de plek van het ongeval naderde en hoe er daar voor werd gewaarschuwd.

Wij onderzoeken graag voor u of u recht hebt op schadevergoeding.