Beroepsziekte

Een sluimerende vergiftiging, asbest, burn out, RSI, OPS, chroomvergiftiging.

In Nederland gelden er veel regels voor werkgevers om hun werknemers te beschermen. Helaas blijkt dat er toch nog vaak mensen slachtoffer worden van vaak slopende en sluimerende ziektes, soms zelfs nadat regels hiervoor zijn gaan gelden. Voor slachtoffers zijn de gevolgen groot: vaak kan het werk niet meer worden gedaan, de gezondheidsklachten nemen jaarlijks toe en een slachtoffer verlies ook nog vaak zijn werk. De familie om zo’n slachtoffer lijdt mee.

Er is al veel bekend over beroepsziektes. De laatste jaren ligt de nadruk in de rechtspraak meer op de psychische schade die een werknemer kan oplopen. Denk aan burn out. Een werkgever hoeft niet alles te voorkomen, maar heeft wel een bepaalde zorgplicht.

Wij hebben veel ervaring met dergelijke gevallen en kunnen u desgewenst bij staan om te kijken of u verhaal kunt zoeken voor een beroepsziekte.