Huis-, tuin- en keukenongevallen

Huis-, tuin- en keukenongevallen zijn ongevallen in de huiselijke sfeer die vaak tot het gevoel leiden dat er geen verhaal mogelijk is.
Toch is dat vaak anders.

Want wat nu als iemand op een rooster stapt dat daar niet op berekend is en de persoon valt omlaag? De wetgever heeft bepaald dat de eigenaar van een onroerende zaak risico-aansprakelijk is voor zo’n gebrek. Via die weg is er toch vaak nog wat mogelijk.

Bij twijfel: overleg eens met Lefers Advocaten of er toch geen mogelijkheden zijn om verhaal te halen.