Mishandeling

Zinloos geweld. De kranten staan er vol van. Mocht u slachtoffer zijn van zinloos geweld, dan geldt allereerst dat via het strafrecht er veel mogelijk is. Wij kunnen u op het juiste spoor zetten om via dat kanaal uw schade te verhalen. De vrijwilligers van Slachtofferhulp weten hier ook erg veel van af.

Mocht blijken dat daarmee nog niet alle schade is vergoed, dan kan vervolgens getracht worden om via het Schadefonds Geweldsmisdrijven de overige schade te verhalen. Hiervoor gelden wel aparte eisen en een kortere verjaringstermijn.

Ook is het mogelijk om via een civiele procedure een claim in te stellen tegen de daders. Wij leggen u graag uit welke mogelijkheden er zijn.