Bedrijfsongeval

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat in 2013 1 op de 15 werknemers te maken kreeg met een bedrijfsongeval. In 2013 ging het om 458.000 mensen die lichamelijk of geestelijk letsel opliepen tijdens het werk.

Een werkgever heeft een bijzondere zorgplicht ten opzichte van zijn werknemer: de werkgever moet de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin en waarmee de werknemer werkt, zo inrichten en onderhouden dat voorkomen wordt dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.

Daarnaast moet een werkgever er voor zorgen dat bepaalde risico’s, waaraan een werknemer wordt blootgesteld, verzekerd zijn. Als er voor bepaalde risico’s geen verzekering is afgesloten, kan de werkgever ook hiervoor aansprakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u een ongeval overkomt op weg naar uw werk.

Als er een ongeval plaatsvindt met daarbij enig serieus letsel, dan moet de werkgever dit ongeval schriftelijk melden bij de vroegere Arbeidsinspectie (tegenwoordig geheten: Inspectie SZW). Onder serieus letsel wordt verstaan: letsel met de dood als gevolg, letsel dat geestelijk of lichamelijk blijvend is en ook letsel waarbij het slachtoffer wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Bij twijfel kunt u hierover altijd overleg plegen met Jan Lefers.

Het rapport van de Inspectie SZW is een belangrijke aanwijzing voor de vraag of de werkgever aansprakelijk is of niet. Jan Lefers helpt u graag om te onderzoeken of u verhaal kunt zoeken voor uw letsel als gevolg van een bedrijfsongeval.