Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval: wat te doen?

Uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie van 2021 blijkt dat er in dat jaar 3.482 meldingen van ongevallen hebben plaatsgevonden. Daarbij raakten 2.014 mensen gewond en kwamen 60 mensen om het leven.

Uit onderzoek blijkt ook, dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden bij de Arbeidsinspectie wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is een ongeluk dat tijdens het werk plaatsvindt, waarbij een werknemer schade oploopt.

Zo’n ongeluk kan gebeuren op de werkplek zelf, maar ook op een plek waar de werknemer voor zijn werk aanwezig is. Denk aan vrachtwagenchauffeurs die elders lossen en dan een ongeval krijgen. Denk ook aan werknemers die onderweg zijn naar hun werk of onderweg naar een klus.

Voorbeelden van zo’n bedrijfsongeval:

 • U bent onderweg naar uw werk of naar huis en krijgt een verkeersongeval;
 • U bent onderweg voor uw werk en krijgt een verkeersongeval;
 • U wordt op de werkvloer aangereden door een vorkheftruck;
 • U bent gewond geraakt op de bouwplaats;
 • Uw vingers raken bekneld in een machine;
 • U valt van een ladder, die niet goed was geborgd;
 • U raakt gewond bij een verplicht bedrijfsuitje;
 • Een zwaar voorwerp valt op uw been;
 • U werkt in de zorg en een cliënt verwondt u;
 • U glijdt uit over een natte vloer;
 • U krijgt heet frituurvet over u heen;
 • Een collega duwt u om en u valt;
 • U krijgt een bijtende stof in uw gezicht.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Een werkgever heeft een bijzondere zorgplicht ten opzichte van zijn werknemer: de werkgever moet de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin en waarmee de werknemer werkt, zo inrichten en onderhouden dat voorkomen wordt dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.

Zo moet de werkgever goede instructies geven aan zijn werknemers en deugdelijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Daarnaast moet hij deugdelijk toezicht houden op het werk.

Ook moet een werkgever ervoor zorgen dat bepaalde risico’s, waaraan een werknemer wordt blootgesteld, verzekerd zijn. Als er voor bepaalde risico’s geen verzekering is afgesloten, kan de werkgever ook hiervoor aansprakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u een ongeval overkomt op weg naar uw werk. Hiervoor moet een werkgeversverzekering worden afgesloten.

Als u als werknemer kunt aantonen dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen, is er heel vaak sprake van aansprakelijkheid van uw werkgever.

Wat als er een ongeval is gebeurd?

Als werknemer rust op u de bewijslast dat er een ongeval is gebeurd tijdens het werk. U hoeft niet exact te bewijzen hoe het kon gebeuren. Belangrijk is dat u bewijs verzamelt van wat er is gebeurd. Dit begint ermee dat u bij uw werkgever meldt dat er een ongeval is gebeurd en ook aangeeft wie er getuige van is geweest. Als u naar het ziekenhuis bent vervoerd, is er de verplichting voor de werkgever om de Nederlandse Arbeidsinspectie in te schakelen. Controleer of dit is gebeurd. Als de Arbeidsinspectie is ingeschakeld, wordt er vaak een toedrachtonderzoek ingesteld. Als de Arbeidsinspectie nog niet is ingeschakeld, dan kunt u dat ook zelf doen. Klik hier om dat zelf te doen.

Heeft u eigen schuld?

Als u met opzet of bewust roekeloos hebt gehandeld, dan is de werkgever niet aansprakelijk. Dit is dus iets anders dan eigen schuld. Opzet is duidelijk. De werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat u als werknemer opzettelijk de schade hebt veroorzaakt. Dit is een zeer moeilijk bewijs.

Bewuste roekeloosheid is ook zeer lastig te bewijzen voor de werkgever. Hij zal dan moeten aantonen dat u vlak vóór het ongeval op de hoogte was van het feit dat u onacceptabele risico’s nam. Dit wordt niet snel aangenomen.

Daarnaast kan de werkgever proberen aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Ook dat is een zeer moeilijke situatie, aangezien de rechtspraak de zorgplicht van de werkgever zeer zwaar aanzet.

Bent u geen werknemer?

De zorgplicht van de werkgever geldt ook voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen.

Verzekeringen

Veel werkgevers hebben de risico’s voor letsel van hun werknemers goed verzekerd. Wij begrijpen dat het aansprakelijk stellen van een werkgever voor een werknemer een zeer grote stap is, die u niet snel zomaar doet. Wij kunnen u uitleggen hoe wij dat zorgvuldig en zonder bijkomende schade voor u kunnen doen. Het hele schaderegelingsproces wordt dan vakkundig en professioneel voor u uitgevoerd, meestal gewoon met de achterliggende verzekeraar.

Vragen?

Bij vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de specialisten van Lefers Advocaten. Wij leggen u graag uit hoe wij u kunnen bijstaan en of er sprake is van aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid een gegeven is, kost het u niets. De kosten van uw belangenbehartiger komen dan als extra kosten bovenop uw schadevergoeding voor rekening van de verzekeraar van uw werkgever. Wij leggen u dat graag uit.

Meer informatie? Welke schade kunt u claimen? Klik hier.