Werkgever aansprakelijk voor Corona-besmetting?

20 maart 2023

Recent heeft de kantonrechter in Amsterdam geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade van een werknemer die op haar werk een COVID-19-besmetting opliep. Opent dit nu de deur om werkgevers aansprakelijk te stellen indien een werknemer Corona oploopt?

De zaak

Een vrouw werkte als coördinerend verpleegkundige bij een woonzorglocatie voor ouderen met dementie. Aan het begin van de Corona-epidemie kreeg deze zorginstelling te maken met veel Coronabesmettingen.

De betreffende werknemer droeg in de appartementen van de besmette bewoners de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Buiten deze appartementen droegen de werknemers die niet.

Het bleek, dat de werkgever de instructies voor het dragen van PBM niet volledig juist gaf. Zo gaf de werkgever aan dat pas bij een verdenking van Corona PBM moesten worden gebruikt. Ook kreeg de werknemer in eerste instantie geen toestemming om PBM te gebruiken bij bepaalde bewoners, terwijl achteraf vast kwam te staan dat zij al wel Corona hadden.

Vervolgens ontstond de discussie over de vraag of het logisch was dat de werknemer op haar werk de besmetting had opgelopen. Aangezien zij kon aantonen dat er op haar werk veel besmettingen waren, in combinatie met haar verklaringen dat zij in privétijd alle contact met anderen vermeed, en de niet volledig juiste instructies van de werkgever, werd in deze situatie de aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen. De werkgever moet de schade van haar werknemer betalen.

Is dit de opmaat naar meer aansprakelijkheid?

Wij wijzen erop, dat het hier een zeer bijzondere situatie betreft. Een werknemer dient allereerst aan te tonen dat zijn of haar schade op het werk is ontstaan. Daar zit nu juist bij Corona het probleem, aangezien de besmetting ook elders kan zijn opgelopen. Vervolgens is het aan de werkgever om dan aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Als de werkgever daarbij aantoonbaar de richtlijnen van het RIVM heeft gevolgd, zal hij meestal aan de op hem rustende zorgplicht hebben voldaan en is er geen aansprakelijkheid. Dit is anders, indien de werknemer bijvoorbeeld kan aantonen dat een werkgever het nemen van passende maatregelen structureel heeft geweigerd en/of indien er veel werknemers waren die besmet zijn geraakt. Volgens ons is de voormelde uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam dan ook een uitzondering.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het verhalen van letselschade? De specialisten van Lefers Advocaten staan u graag en bijna altijd zonder kosten terzijde. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@lefers-advocaten.nl of via 0545 725 925.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers