Bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

12 september 2022

In deze column een voorbeeld uit onze letselschadepraktijk. Onze cliënte reed op haar fiets en gaf geen voorrang aan een auto. Zij werd aangereden en liep hierdoor een dwarslaesie op. Kan zij haar schade verhalen bij de verzekeraar van de auto?

Bij verkeersongevallen beschermt de wet de zwakke verkeersdeelnemer: de fietser of de voetganger. Vaak kan deze zwakke verkeersdeelnemer een schadevergoeding krijgen. Ook als hij of zij een verkeersfout heeft gemaakt en door deze fout het ongeluk is gebeurd.

De hoofdregel: een auto is aansprakelijk voor minimaal 50% van de schade van de fietser of voetganger. Ook als de fietser een verkeersfout heeft gemaakt. Dit percentage is alleen lager als de auto kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Dit kan de automobilist in de praktijk bijna nooit aantonen. 50% schadevergoeding is dus vaak het minimum.

Maar wat als die auto nu ook een verkeersfout heeft gemaakt? Of als het letsel van het slachtoffer heel ernstig is? Blijft het percentage dan 50? Nee, dan wordt het percentage hoger. Dit noemen we de billijkheidscorrectie. Het slachtoffer krijgt een hoger percentage van zijn schade uitgekeerd.

In de casus van onze cliënte zagen wij in het proces-verbaal van de politie al aanwijzingen, dat de auto te hard had gereden. De automobilist had een verklaring afgelegd bij de politie. Hij zei dat hij geen zicht had op de weg waar de fietser vandaan kwam. Met de verzekeraar werd een onafhankelijk onderzoek afgesproken. Hoe kon dit ongeval gebeuren? Had de automobilist of onze cliënte iets kunnen doen om het ongeval te voorkomen?

In dit onderzoek zijn er verschillende berekeningen en animaties gemaakt. Ten eerste bleek dat de auto te hard had gereden. Ongeveer 60 km/uur in plaats van de toegestane snelheid van 50 km/uur. Ten tweede bleek dat de auto het ongeval had kunnen voorkomen. Als de auto 50 km/uur had gereden en kort had geremd, was het ongeluk niet gebeurd. Als laatste bleek dat de auto minimaal 2 seconden voor het ongeval ruim zicht had op de fietser en de fietser dus had kunnen zien. Doordat de auto te snel reed en niet op tijd remde, was het ongeval veel ernstiger.

Met deze argumenten is opnieuw onderhandeld met de verzekeraar over het minimale percentage van 50%. Als onze cliënte voorrang had gegeven aan de auto, was het ongeval niet gebeurd. Nu blijkt uit het onderzoek, dat de automobilist het ongeluk óók had kunnen voorkomen. Daarnaast is de ernst van het letsel van belang. Cliënte heeft een dwarslaesie oplopen. Deze beide argumenten leiden ertoe dat een verzekeraar een hoger percentage moet vergoeden.

Na onderhandelingen door ons kantoor vergoedt de verzekeraar 80% van de schade van onze cliënte. De schade en de gevolgen voor cliënte zijn groot. Deze uitkomst gaf haar veel opluchting.

Meer weten wat Lefers Advocaten voor u kan betekenen? Onze bijstand kost u meestal niets. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@lefers-advocaten.nl of via 0545 725 925.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers