Aansprakelijkheid bij aanrijdingen: de mogelijkheden op een rijtje

20 juni 2016

Stel, u raakt betrokken bij een aanrijding. U heeft schade geleden en wilt de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw schade. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie helpt u daarbij?

De hoofdregel in Nederland is dat ieder zijn eigen schade moet dragen, tenzij men kan aantonen dat een ander aansprakelijk is. Als u iemand aansprakelijk kunt stellen, kunt u uw schade op die persoon of op diens verzekeraar verhalen. Om iemand aansprakelijk te stellen, is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Dit omdat nog wel eens met een procedure moet worden gedreigd, om uiteindelijk duidelijkheid te krijgen over de aansprakelijkheid. Een letselschadeadvocaat is daarin bij uitstek deskundig.

Wie is aansprakelijk in welke situatie?

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen: welk type verkeersdeelnemer?

De wetgever heeft in de Wegenverkeerswet onderscheid gemaakt tussen zwakke en sterke verkeersdeelnemers.

Zwakke verkeersdeelnemers zijn: voetgangers, (elektrische) fietsers en scootmobielen.

Sterke verkeersdeelnemers zijn: auto’s, motoren, bromfietsen, vrachtwagens, tractoren, bussen en trams.

Dit verschil is van belang, omdat bij een aanrijding tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer er meer bescherming is voor de zwakke verkeersdeelnemer.

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen van auto’s onderling

Bij aanrijdingen tussen sterke verkeersdeelnemers onderling wordt er altijd gekeken naar wie er de verkeersfout heeft gemaakt. Dit bepaalt de aansprakelijkheid en de mogelijkheden voor verhaal van uw schade. Als een andere auto u dus geen voorrang heeft gegeven en tegen uw auto aanrijdt, is die automobilist voor uw schade aansprakelijk.

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen van achteren

Het gaat hier om zogenaamde kop-staart botsingen. Meestal is dan de achterop aanrijder aansprakelijk, omdat de wet aangeeft dat men altijd voldoende afstand moet houden en dus ook rekening moet houden bij onverwachte situaties. Men moet zijn voertuig tot stilstand kunnen brengen binnen de afstand waarover men de weg kan overzien. Deze hoofdregel is alleen niet van toepassing, als de voorligger zonder aanleiding remt. De bewijslast hiervoor rust meestal op de achterop aanrijder.

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen auto – fietser/voetganger

Het gaat hier om een aanrijding tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer. Hoofdregel is dat de fietser/voetganger recht heeft op minimaal 50% van zijn schade, ook als de automobilist kan aantonen dat de fietser/voetganger een verkeersfout heeft gemaakt. Alleen als er sprake is van overmacht gaat de automobilist vrij uit. Dit komt eigenlijk bijna nooit voor.

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen auto – kind jonger dan 14 jaar

Voor kinderen onder de 14 jaar is er wettelijk een nog strengere bescherming. Als een auto een fietsend of lopend kind jonger dan 14 jaar aanrijdt, is de automobilist 100% aansprakelijk. Ook hier geldt weer de noodrem van de overmacht, die feitelijk niet voorkomt. De gedachte hierachter is dat jonge kinderen nu eenmaal niet altijd goed opletten en dat een auto als sterke en gevaarlijke verkeersdeelnemer voor dit gevaar verantwoordelijk is.

Aansprakelijkheid bij aanrijdingen fietsers met andere zwakke verkeersdeelnemers

Voor dergelijke ongevallen gelden weer de normale verkeersregels: wie heeft er de fout gemaakt? De ervaring leert dat dit vaak lastig is om vast te stellen. Mocht u dus slachtoffer worden van zo’n ongeval, dan is het verstandig om namen en telefoonnummers van getuigen te noteren, zodat u in ieder geval ook achteraf kunt bewijzen hoe het is gegaan.

Inzittende van een motorvoertuig: de Schuldloze Derde

Als u inzittende bent van een auto (of opzittende op een motor of scooter) en u raakt betrokken bij een verkeersongval met 2 motorvoertuigen, dan heeft u recht op vergoeding van uw schade op grond van de Schuldloze Derdenregeling, ongeacht de vraag welke bestuurder schuldig is aan de aanrijding.

Schade Verzekering Inzittende SVI

Tenslotte nog de zogenaamde Schade Verzekering Inzittende (SVI verzekering). Zo’n verzekering wordt tegenwoordig vaak afgesloten bij uw eigen autoverzekering. Mocht u betrokken raken bij een ongeval en mocht er geen aansprakelijke partij zijn, dan kunt u via deze verzekering uw schade verhalen op uw eigen autoverzekering.

Deskundige hulp: een letselschadeadvocaat

Het vaststellen van de aansprakelijkheid is niet altijd eenvoudig. Deskundige hulp is daarbij onontbeerlijk. Letselschadeadvocaten geven een eerste gratis gesprek, waarin u uw situatie kunt voorleggen. Dit verplicht u tot niets, maar geeft wel duidelijkheid.

Als blijkt dat de ander aansprakelijk is, dient deze persoon ook de kosten van uw advocaat te vergoeden. Deskundige bijstand kost u dan dus niets.

Een letselschadeadvocaat kan u ook adviseren of u in uw positie een procedure kunt opstarten. Ook zo’n procedure kost u vaak niets, omdat de kosten daarvan vaak te verhalen zijn op de aansprakelijk verzekeraar of vergoed worden via uw rechtsbijstandsverzekeraar. Laat u dus vrijblijvend goed en deskundig informeren over uw mogelijkheden.

Jan Lefers

Jan Lefers is letselschadeadvocaat. Hij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers Personenschade. Hij treedt principieel niet op voor verzekeraars, maar alleen voor slachtoffers en regresnemers. Zijn kantoor beschikt over het Keurmerk Letselschade, waarmee een slachtoffer zeker weet dat zijn belangen altijd centraal staan.

Een eerste gesprek met een letselschadeadvocaat kost u als slachtoffer niets.

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij aanrijdingen? Neem vrijblijvend contact op via 0545-725 925 of via info@lefers-advocaten.nl. Kijk ook eens op www.lefersadvocatuur.nl voor veel meer informatie over letselschade met praktische tips en adviezen.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers