Gewonde inzittende

16 september 2015

Gewonde inzittende: verhaal van letselschade is vaker mogelijk dan u denkt!

Binnen het verkeersrecht geldt dat alle motorvoertuigen verplicht zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. Mocht u dus slachtoffer worden van een verkeersongeval en het motorvoertuig dat de schade veroorzaakt is aansprakelijk, dan hebt u een goede kans dat u uw schade kunt verhalen. Maar wat nu als de bestuurder van de auto, waar u in zat, de fout heeft gemaakt? Hebt u dan als inzittende geen recht op schadevergoeding?

U hebt geen schuld aan dit ongeval, want u reed niet. Daarom kunt u uw schade gewoon verhalen op de verzekeraar van de auto, waar u in zat. Daarvoor is de zogenaamde Schuldloze Derden Regeling in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars.

Schuldloze Derden Regeling
Deze regeling bepaalt dat bij een ongeval met drie of meer betrokken partijen en waarbij vaststaat dat één van die betrokken partijen geen enkele schuld draagt, die partij zijn schade kan verhalen bij één van de andere betrokkenen, onafhankelijk van eventuele aansprakelijkheidsdiscussies tussen de andere partijen.
Dit is een heel belangrijke regeling voor iemand die in een auto zit als passagier en die auto is betrokken geraakt bij een ongeval. De regeling gaat zelfs zover dat het kan zijn dat uw echtgenoot of echtgenote achter het stuur zat en verantwoordelijk is voor een verkeersfout. Stel dat u als passagier dan gewond bent geraakt. U denkt dan snel dat u geen schade kunt verhalen, omdat uw echtgenoot de verkeersfout heeft gemaakt.
In zo’n geval kunt u de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto, waarin u zich bevond, aansprakelijk stellen. Deze is dan op basis van de betreffende Schuldloze Derden Regeling verplicht om u als schuldloze derde te zien en om uw schade als gevolg van het ongeval geheel te vergoeden. Deze regel geldt voor alle passagiers in de auto, behalve voor de bestuurder.
Onze ervaring is dat veel mensen dit niet weten en dat ook veel assurantietussenpersonen hier onvoldoende op bedacht zijn. Daarmee blijven veel mensen met schade zitten die zij toch kunnen verhalen.
Mocht een schuldloze derde als gevolg van een verkeersongeval zijn overleden, dan zullen zijn nabestaanden eveneens als schuldloze derden worden aangemerkt. Denk hierbij aan kinderen die onverzorgd achterblijven.

Schade Verzekering Inzittenden (SVI)
En wat nu als de persoon die de auto bestuurde gewond is geraakt of overlijdt? In de genoemde situatie kan deze geen claim neerleggen bij zijn eigen aansprakelijkheidsverzekeraar, want deze is niet verantwoordelijk voor de schade als er sprake is van een bestuurder die een verkeersfout maakt. En die bestuurder is ook geen schuldloze derde: hij reed immers.
Als er een SVI verzekering is (een Schade Verzekering Inzittenden), dan kan ook de bestuurder zijn of haar schade geheel verhalen op die verzekeraar. Schuld is daarbij niet van belang. Het enige dat vaak wel meespeelt is of de bestuurder zijn of haar gordel droeg. Soms zien wij ook dat zo’n polis niet alle schade vergoedt, maar vaak is verhaal van een deel van de schade zeker mogelijk. Meestal gaat het hier om dezelfde verzekeraar als de eigen aansprakelijkheidsverzekeraar.
Kijk dus eens goed op uw autopolis als u hier over twijfelt. En vraag bij twijfel na bij uw tussenpersoon of bij Jan Lefers.

Conclusie
Als u als passagier betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, kunt u bijna altijd uw schade verhalen. Ook de bestuurder kan vaak via de SVI-verzekering een claim indienen.
Laat u dus niet te snel vertellen dat er geen verhaal mogelijk is. Bij twijfel: raadpleeg Jan Lefers.
Jan Lefers heeft veel ervaring met dit soort zaken en staat u graag bij. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en verplicht u tot niets.

Lefers Advocaten: samen vooruit.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers