Gewonde inzittende en schuldloze personen

21 juli 2017

Gewonde inzittende en schuldloze personen: verhaal van letselschade is vaker mogelijk dan u denkt!

Binnen het verkeersrecht geldt dat alle motorvoertuigen verplicht zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. Mocht u dus slachtoffer worden van een verkeersongeval en het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is aansprakelijk, dan hebt u een goede kans dat u uw schade kunt verhalen. Maar wat nu als de bestuurder van het motorvoertuig, waar u in of op zat, de fout heeft gemaakt? Hebt u dan als in-/opzittende geen recht op schadevergoeding? En wat nu als meerdere partijen naar elkaar wijzen voor de schuldvraag? Bijvoorbeeld bij een kettingbotsing? En wat als de bestuurder zelf gewond is geraakt?

Hiervoor is de zogenaamde Bedrijfsregeling Schuldlozen in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling heet ook wel: Schuldloze Derden Regeling of Regeling Schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden. Deze Regeling bestaat al geruime tijd, maar sinds april 2017 geldt deze ook voor bestuurders die geen schuld hebben aan het ongeluk en is de regeling verduidelijkt.

Bedrijfsregeling Schuldlozen

De regeling geeft regels welke verzekeraar een schade moet behandelen als er meerdere verzekeraars betrokken zijn. Vooral bij kettingbotsingen is dit heel prettig voor een slachtoffer. De aangesproken verzekeraar moet dan de schade afhandelen en kan eventueel achter de schermen met andere verzekeraars de schade bij de werkelijk aansprakelijke partij neerleggen.

Wanneer is deze regeling van toepassing? De regeling geldt voor schuldloze derden en voor schuldloze in- of opzittenden.

Bij een schuldloze derde gaat het om een natuurlijke persoon, die schade lijdt door een schadegeval, waarbij behalve hijzelf, twee of meer partijen zijn betrokken. Daarbij moet aannemelijk zijn dat de schuldloze derde aan het ontstaan van het schadegeval geen schuld treft en/of dat het schadegeval hem niet valt toe te rekenen. De bestuurder van een motorvoertuig valt nu ook onder deze omschrijving, maar niet de schuldloze in- of opzittende.

Een schuldloze in- of opzittende is nooit de bestuurder. Het moet gaan om een in- of opzittende van een voertuig van een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten WAM-verzekeraar. Voor deze “passagier” geldt dat men vanzelfsprekend de veroorzaker van het ongeval kan aanspreken, maar bij twijfel kan men simpelweg de verzekeraar van het voertuig aanspreken waar men in of op zat. Deze verzekeraar moet dan de schade gaan vergoeden, wederom zonder het verweer te mogen voeren dat wellicht anderen aansprakelijk zouden kunnen zijn.

Dit is een heel belangrijke regeling voor iemand die in een auto zit of op een motor of brommer zit als passagier en die auto/motor/brommer is betrokken geraakt bij een ongeval. De regeling gaat zelfs zover dat het kan zijn dat uw echtgenoot of echtgenote achter het stuur zat en verantwoordelijk is voor een verkeersfout. Stel dat u als passagier dan gewond bent geraakt. U denkt dan snel dat u geen schade kunt verhalen, omdat uw echtgenoot de verkeersfout heeft gemaakt. Echter, op basis van deze regeling kunt u gewoon uw schade claimen.

Een schuldloze in- of opzittende is feitelijk elke andere in- of opzittende van het voertuig, maar niet de bestuurder. Onze ervaring is dat veel mensen dit niet weten en dat ook veel assurantietussenpersonen hier onvoldoende op bedacht zijn. Daarmee blijven veel mensen met schade zitten die zij toch kunnen verhalen.

Soms zien wij ook dat verzekeraars niet automatisch op basis van deze regeling de aansprakelijkheid erkennen.

Mocht een schuldloze derde als gevolg van een verkeersongeval zijn overleden, dan zullen zijn nabestaanden eveneens als schuldloze derden worden aangemerkt. Denk hierbij aan kinderen die onverzorgd achterblijven.

Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

En wat nu als de persoon die de auto bestuurde gewond is geraakt of overlijdt en er bijvoorbeeld niet meerdere motorvoertuigen betrokken zijn bij het ongeval?

In die situatie is de Regeling Schuldlozen niet van toepassing, want het gaat om de bestuurder en er zijn niet meerdere motorvoertuigen betrokken bij het ongeval. Deze bestuurder kan dus geen claim neerleggen bij zijn eigen aansprakelijkheidsverzekeraar, want deze is niet verantwoordelijk voor de schade als er sprake is van een bestuurder die een verkeersfout maakt. En die bestuurder is ook geen schuldloze derde: hij reed immers en maakte een verkeersfout.

De oplossing ligt dan elders. Als er een SVI verzekering is (een Schade Verzekering Inzittenden), dan kan ook de bestuurder zijn of haar schade geheel verhalen op die verzekeraar. Schuld is daarbij niet van belang. Het enige dat vaak wel meespeelt is of de bestuurder zijn of haar gordel droeg. Soms zien wij ook dat zo’n polis niet alle schade vergoedt, maar vaak is verhaal van een deel van de schade zeker mogelijk. Meestal gaat het hier om dezelfde verzekeraar als de eigen aansprakelijkheidsverzekeraar.

En als het slachtoffer in zo’n situatie reed voor een werkgever, geldt bovendien dat in vele arbeidsverhoudingen het tegenwoordig verplicht is voor de werkgever om als goed werkgever een deugdelijke verzekering voor zo’n werknemer af te sluiten. Navragen dus bij de werkgever of deze er is.

Kijk dus eens goed op uw autopolis als u hier over twijfelt. En vraag bij twijfel na bij uw tussenpersoon of bij Jan Lefers.

Conclusie
Als u als passagier betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, kunt u bijna altijd uw schade verhalen. Ook de bestuurder kan vaak via de SVI-verzekering een claim indienen.
Laat u dus niet te snel vertellen dat er geen verhaal mogelijk is. Bij twijfel: raadpleeg Jan Lefers.
Jan Lefers heeft veel ervaring met dit soort zaken en staat u graag bij. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en verplicht u tot niets.

Lefers Advocaten: samen vooruit.

 

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers