Ongelukken tijdens het werk

7 maart 2018

Stel: je bent chauffeur. Je werkt bij een bedrijf en zit veel achter het stuur. Dat kan op een vorkheftruck zijn in het magazijn, op een vrachtwagen, als pakketbezorger, als postbode of als bezorger van boodschappen. Maar ook de thuiszorgmedewerker, die onderweg is van het ene adres naar het andere adres. Wat nu als je tijdens je werktijd een ongeval krijgt en daardoor letsel oploopt? Waar kun je je schade verhalen?

Gewone aansprakelijkheid
In het algemeen geldt natuurlijk dat als een ander jou aanrijdt en daarvoor verantwoordelijk is, je gewoon op basis van het aansprakelijkheidsrecht je schade kunt verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker.

Werkgeversaansprakelijkheid

Als ongeval op je werk gebeurt, is jouw werkgever in veel gevallen aansprakelijk. De werkgever is verantwoordelijk voor de goede inrichting van het werkterrein en de machines waarmee wordt gewerkt. Dit geldt ook, als het bijvoorbeeld op een bouwplaats is. Je kunt dus in de meeste gevallen je werkgever aanspreken voor aansprakelijkheid. Zorg er wel zo veel mogelijk voor dat zo spoedig mogelijk de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) wordt ingeschakeld om de toedracht van het ongeval vast te stellen. De werkgever moet ongevallen melden die plaatsvinden bij of een gevolg zijn van de werkzaamheden en die leiden tot de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel. Dus ook als je met de ambulance wordt afgevoerd, is een melding verplicht.

Is je werkgever aansprakelijk stellen eng?

Je hoeft niet bang te zijn dat jouw werkgever je ontslaat, op het moment dat je hem aanspreekt op een ongeval. Werkgevers zijn meestal goed verzekerd tegen allerlei vormen van aansprakelijkheid. De verzekeraar wikkelt deze schade dan af.

Welke verzekeringen zijn er?

Werkgevers hebben vaak meerdere verzekeringen. Een goede werkgever sluit voor zijn werknemers, die vaak onderweg zijn, een zogenaamde Wegas- of Wegam-verzekering af: een verzekering voor schade die werknemers kunnen leiden als ze onderweg zijn voor werkgevers. Zelfs voor een vorkheftruck is er een aparte verzekering. Vaak een motorrijtuigenverzekering, maar soms valt een ongeval met zo’n vorkheftruck onder de zogenaamde Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB-verzekering). Andere namen van dergelijke verzekeringen zijn: Wegas XL, Goed Werkgeverschapsverzekering, WerkgeverZeker-verzekering, Werknemersschadeverzekering of Aansprakelijkheidsverzekering voor Werkgevers Verkeer (AWV).  Sommige verzekeraars sluiten een SVI-verzekering af: een SchadeVerzekering Inzittenden of een Sommenverzekering Inzittenden. De laatste is overigens minder waardevol, omdat zo’n verzekering geen schade dekt, maar alleen een bepaalde som geld uitkeert bij bepaalde schades. Vaak zie je in de praktijk dat zo’n uitkering onvoldoende is om de schade te dekken.

Eigen verzekeringen

Kijk daarnaast ook zelf in je eigen verzekeringspakket of je wellicht een verzekering hebt afgesloten die voor de betreffende schade dekking biedt of dat je zelf een sommenverzekering hebt waar je een beroep op kunt doen.

En als er geen verzekering is afgesloten?

Mocht blijken dat jouw werkgever aansprakelijk is te houden voor jouw letsel en mocht hier geen verzekering voor zijn afgesloten, dan is er vaak sprake van een situatie dat dit geen goed werkgeverschap oplevert. Dit levert dan een aparte grondslag op om jouw werkgever zelf aansprakelijk te stellen voor jouw schade. Een goede werkgever sluit immers een verzekering af, die aansluit op juist deze mogelijke schade. De werkgever moet dan uit eigen zak alsnog jouw schade betalen.

Hulp nodig?

Het aansprakelijk stellen van je eigen werkgever is niet iets, wat je zo maar doet. Het is goed om te weten dat een eerste gesprek met één van de specialisten van Lefers Advocaten gratis is en je tot niets verplicht. Je weet dan wat er mogelijk is en wat niet.

Mocht de werkgever aansprakelijk zijn, dan moet de verzekeraar van de werkgever ook de kosten betalen van jouw advocaat. Het kost je in die situatie dus niets!

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers