Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandsverzekering in letselschade

9 juli 2020

Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 mei 2020 opnieuw een arrest gewezen over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering. Letselschade advocaat Jan Lefers legt de betekenis van dit arrest uit voor mensen met letselschade.

Er was al duidelijk gemaakt dat een verzekerde met een rechtsbijstandsverzekering recht heeft op de inschakeling van een onafhankelijke advocaat in gerechtelijke procedures. Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 14 mei 2020 bepaald, dat een verzekerde ook een vrije advocaatkeuze heeft bij bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Dit gaat dus om de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure.

Bij letselschade is lang niet altijd een gerechtelijke procedure nodig, maar soms is deze wel onvermijdelijk om bijvoorbeeld de aansprakelijkheid vast te laten stellen door een rechter. Vaak kan dit met een korte procedure, de zogenoemde deelgeschilprocedure. Voor zo’n situatie dient de rechtsbijstandsverzekering dan dekking te bieden voor de inschakeling van een advocaat.

In het genoemde arrest heeft het Hof nog maar eens verduidelijkt wat een “gerechtelijke procedure” is. Volgens de Richtlijn 2009/138 van de Europese Commissie valt hieronder ook “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase.”

Rechtsbijstandsverzekeraars voeren op dit moment aan, dat dit volgens hen niet nodig is en dat zij prima in staat zijn de belangen van een letselschadeslachtoffer te behartigen. Jan Lefers wijst er echter op, dat dit lang niet altijd opgaat en dat slachtoffers beter zelf een weloverwogen keuze kunnen maken: “Veel slachtoffers weten niet, dat de inschakeling van een rechtsbijstandsverzekeraar in een letselschade vaak helemaal niet nodig is. Als de aansprakelijkheid duidelijk is of is erkend door de verzekeraar van de schadeveroorzaker, dan is deze verzekeraar ook verplicht om de kosten van juridische bijstand te betalen. Deze kosten zijn dan onderdeel van de schade van het slachtoffer. Het slachtoffer doet er dus goed aan om vanaf het begin te kiezen voor een gespecialiseerde letselschade advocaat, die lid is van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers Personenschade ASP.”

Mocht de zaak door het slachtoffer al zijn aangemeld bij zijn rechtsbijstandsverzekering, dan kan het slachtoffer altijd overstappen naar zo’n gespecialiseerde advocaat, die vaak wel bij het slachtoffer in de buurt is gevestigd en wel de moeite neemt om bij het slachtoffer thuis te komen.

Jan Lefers wijst ook nog op het volgende: “Realiseer je als slachtoffer ook, dat er veel verschillende belangenbehartigers actief zijn binnen de letselschademarkt. Het is een beroep, waarbij iedereen zich “letselschadespecialist” mag noemen. Als er een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, is een advocaat bijna altijd nodig en wenselijk. Juist door je vanaf het begin af aan te laten bijstaan door een advocaat, heb je meteen vanaf het begin goede rechtshulp en weet een verzekeraar ook, dat vertragen of het onterecht afwijzen van de aansprakelijkheid niet verstandig is. Onze ervaring is dat dit leidt tot een snellere en betere afwikkeling van letselschade. Wij spreken een verzekeraar ook aan op dit gedrag.”

Jan Lefers en zijn team hebben veel ervaring met letselschade. Jan Lefers is al ruim 25 jaar advocaat en lid van de LSA en de ASP. Hij heeft op 11 december 2018 bij het Gerechtshof Arnhem het inmiddels al beroemde Smartengeld-uitspraak bewerkstelligd voor één van zijn cliënten. In deze uitspraak heeft het Hof bepaald, dat een verzekeraar, die een letselschade stroperig afwikkelt, een extra schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer. Zijn advies is heel simpel: “Wil je weten of wij iets voor jou in jouw letselschadezaak kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd gratis en biedt je heel veel handvatten, waarmee jij een goede keuze kunt maken of wij wat voor jou kunnen betekenen.”

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers