Verhaal van letselschade ook mogelijk bij eenzijdige aanrijdingen

15 januari 2019

Achterhoek Nieuws heeft op 8 januari jl bijgaande column geplaatst. Lees hier het hele artikel.

Verhaal van letselschade ook mogelijk bij eenzijdige aanrijdingen

Stel, u rijdt in deze wintertijd met uw auto over een gladde weg en krijgt een aanrijding. U heeft schade geleden en wilt de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw schade. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie helpt u daarbij?

De hoofdregel in Nederland is dat ieder zijn eigen schade moet dragen, tenzij men kan aantonen dat een ander aansprakelijk is. Als u iemand aansprakelijk kunt stellen, kunt u uw schade op die persoon of op diens verzekeraar verhalen. Om iemand aansprakelijk te stellen, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Dit omdat nog wel eens met een procedure moet worden gedreigd, om uiteindelijk duidelijkheid te krijgen over de aansprakelijkheid. Een letselschadeadvocaat is daarin bij uitstek deskundig.

Aansprakelijkheid bij eenzijdige aanrijdingen

Wat als het om een eenzijdige aanrijding gaat, bijvoorbeeld omdat u in een slip raakt en tegen een boom botst? Het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder is lastig: dit kan alleen als aangetoond kan worden dat deze in strijd met afspraken niet voor deugdelijke gladheidsbestrijding heeft gezorgd. Als u een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) heeft afgesloten, kunt u uw schade op deze verzekeraar verhalen.

Aansprakelijkheid als inzittende

Als passagier van een auto, die betrokken is bij een ongeval, kunt u uw letselschade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigen auto. Dus ook als uw man reed, hij een verkeersfout maakte en u als echtgenote letselschade heeft opgelopen. Als uw man ook letselschade heeft, kan hij zijn schade verhalen op de SVI.

Deskundige hulp: een letselschadeadvocaat

Het vaststellen van de aansprakelijkheid en de mogelijkheden van verhaal zijn niet altijd eenvoudig. Deskundige hulp is daarbij onontbeerlijk. Vaak is er ook meer mogelijk, bijvoorbeeld als inzittende of als u een SVI heeft afgesloten.

Een letselschadeadvocaat kan u vrijblijvend en gratis adviseren of u uw schade kunt verhalen. Als blijkt dat de ander aansprakelijk is, dient deze persoon ook de kosten van uw advocaat te vergoeden. Een SVI-verzekering dekt meestal ook de kosten van uw advocaat. Deskundige bijstand kost u dan dus niets. Laat u dus vrijblijvend goed en deskundig informeren over uw mogelijkheden.

Lefers Advocaten

De advocaten van Lefers Advocaten zijn specialisten op het gebied van letselschade. Jan Lefers is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers Personenschade. Hij treedt principieel niet op voor verzekeraars, maar alleen voor slachtoffers en regresnemers.

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij aanrijdingen? Neem vrijblijvend contact op via 0545-725 925 of via info@lefers-advocaten.nl. Kijk ook eens op www.lefers-advocaten.nl voor veel meer informatie over letselschade met praktische tips en adviezen.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers