Veel bescherming voor kinderen bij verkeersongevallen

23 januari 2018

VEEL BESCHERMING VOOR KINDEREN BIJ VERKEERSONGEVALLEN

Paula (8 jaar) speelt buiten. Tijdens het spelen in een 30-km-zone let zij niet op bij het oversteken
van een weg en wordt zij door een auto aangereden. Zij heeft een gebroken enkel. Voorlopig kan ze
niet zelf naar school en ze moet overal naar toe gebracht worden. Haar ouders moeten vrij nemen en
hulp regelen om Paula te verzorgen, naar artsen te brengen en naar school. Omdat Paula overstak
zonder uit te kijken, denken haar ouders dat de schade niet te verhalen is.

Dat is dus niet juist.

Natuurlijk is het zo dat als de auto een verkeersfout maakt, de verzekeraar van die auto de schade
van het slachtoffer moet betalen. Maar de wet gaat verder: er is een vergaande aansprakelijkheid
van gemotoriseerde verkeersdeelnemers bij verkeersongevallen met fietsers en voetgangers, ook als
de fietser of voetganger een verkeersfout maakt. In de praktijk is de automobilist altijd gehouden om
de schade voor minstens 50% te vergoeden, tenzij de automobilist overmacht kan aantonen. Dat
komt bijna niet voor: de fietser of voetganger moet dan bijna uit de lucht zijn komen vallen.

Bij kinderen jonger dan 14 jaar mag een auto helemaal geen beroep doen op overmacht. Er geldt dan
een harde regel: een kind krijgt bijna altijd zijn of haar schade vergoed, tenzij er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid. De rechter gaat er van uit de kinderen door hun impulsiviteit en
onberekenbaarheid aanzienlijk meer gevaar lopen in het verkeer. Als een kind bijvoorbeeld op de
telefoon kijkt, is dit geen bewuste roekeloosheid. In de jurisprudentie zien wij dat bewuste
roekeloosheid zeer zelden voorkomt, alleen als een ouder kind een gevaarlijk spel speelt zoals
bewust vlak voor aankomend verkeer oversteken of in de duisternis op de middenstreep van de weg
gaan liggen.

Een kind jonger dan 14 jaar dat plotseling oversteekt, heeft dus gewoon recht op vergoeding van de
schade als gevolg van een aanrijding. Voor veel automobilisten voelt dat misschien oneerlijk, maar in
de premie voor het verzekeren van een auto is dit risico ingecalculeerd.

Bij kinderen van 14 jaar en ouder wordt al meer ervaring verwacht, zij hebben recht op vergoeding
van minimaal 50% van hun schade. Ook in die situaties wordt altijd gekeken of er redenen zijn om
meer dan 50% van de schade te vergoeden.

Mocht dus uw kind betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval, dan is het zinvol om vrijblijvend
advies te vragen bij één van de specialisten van Lefers Advocaten. Zij kunnen u vaak in een kort en
kosteloos adviesgesprek aangeven of uw kind zijn of haar schade kan verhalen. Als verhaal van de
schade mogelijk is, zijn de kosten van die rechtsbijstandsverlening ook meestal voor de
aansprakelijke verzekeraar. Paula kreeg in ieder geval een goede schadevergoeding voor haar letsel
en het kostte haar en haar ouders niets.

Vragen? Kijk op onze website: www.lefers-advocaten.nl of bel of e-mail ons: 0545 725 925 of
info@lefers-advocaten.nl.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers